Clicky

TOKEN INFO

GIG Dollar (GIG)

Smartcontract

 Nhà đầu tư có thể mua token GIG Dollar bằng cách chuyển BNB vào địa chỉ này: 

Hoặc quét mã QR. Hợp đồng thông minh sẽ tự động thực hiện giao dịch.

z2759963473347 413face8201ac73952f94503bf701a1e

Token sale information

Hardcap: 62.5 BNB (~ 500000.0 GIG)
Rate: 1 BNB = 8000.0 GIG (~ 0.000125 BNB/GIG)