Clicky

TIN TỨC - CHÀO MỪNG ÔNG LÊ HOÀNG QUANG TRUNG CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH CTO GIGEX

CHÀO MỪNG ÔNG LÊ HOÀNG QUANG TRUNG CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH CTO GIGEX

le-hoang-quang-trung

Chức vụ

Ông hiện đang giữ chức vụ CTO cho dự án GIGEX, ông chịu trách nhiệm trong việc thiết kế hệ thống công nghệ, định hướng phát triển tất cả các sản phẩm của công ty.

Giới thiệu

  • 2 năm giữ vai trò Technical Advisor cho các công ty, startup ở Đà Nẵng
  • 7 năm đóng vai trò Kỹ Sư Giải Pháp cho FPT-Software
  • 1 năm giữ vị trí leader tham gia xây dựng phương pháp luận chuyển đổi số, ứng dụng AI,RPA tăng năng suất lao động cho FPT-DPS
  • 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm chuyên làm các dự án lớn về thương mại điện tử, fintech
  • Mentor cho Hackathon GDG-Miền Trung, Trường Passerelles numériques (PN) Vietnam’s
  • Writer, viết kịch bản cho báo ChungTa , kênh truyền thông nội bộ FPT-Software

BÀI VIẾT LIÊN QUAN