Clicky

Form Báo lỗi - Đóng góp ý kiến GIG Dollar
feedback gig dollar

Chào các thành viên GIG Dollar, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng GIG Dollar. Mời bạn điền lỗi theo form này để Ban Quản Trị sẽ theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp.
Lưu ý: Vui lòng điền chính xác thông tin để Admin có thể liên hệ với bạn trong trường hợp cần thiết

Thanks for your feedbacks and opinions. All of the efforts are only for better development of GIG Dollar. We respect them all.

Note: Please fill in the correct details for the best handling of your problems.

Đội ngũ admin đã ghi nhận thông tin và chuyển về cho bộ phận vận hành để có thể giải quyết lỗi bạn gặp phải.

Cảm ơn bạn đã thông tin đến admin. Nếu như có vấn đề gì phát sinh thì Admin sẽ liên hệ qua thông tin bạn đã gửi. Chân thành cảm ơn bạn.

We appreciate your help. We’ll gather the information and deliver that to the assigned teams according to your needs.

Please contact your admins if you need anything.