Clicky

Đăng Ký chuyển đổi gig dollar

GIG sẽ hỗ trợ chuyển đổi token GIG sang GIGEX, với thời gian chi tiết sau:

– Tiền gửi và rút tiền của GIGEX sẽ bị tạm ngưng bắt đầu từ 00h00 ngày 15/04/2022 đến ngày 17/04/2022 (UTC+7), thời điểm chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển đổi token là ngày 18/04/2022.

Chú ý Quan trọng: Vui lòng đảm bảo rằng việc gửi token GIG Dollar được xử lý xong trước thời gian này. Nếu được gửi sau thời gian này, token sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn.

– Giao dịch sẽ bị tạm dừng trong tất cả các cặp giao dịch GIG vào lúc 10:00 ngày 15/04/2022 (UTC+7) và các cặp giao dịch sau đó cũng sẽ bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch. Chúng tôi sẽ chụp nhanh tất cả số dư GIG Dollar cùng một lúc và bắt đầu chuyển đổi cho tất cả người dùng đủ điều kiện với tỷ lệ 1 GIG = 1 GIGEX.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ https://t.me/gigvietnam để được hỗ trợ. Trân trọng.